Sem Andriy

Lekarz, stomatolog, chirurg, ortopeda

2010 - ukonczyl Lwowski narodowy uniwersytet medyczny im Daniela Halickiego.

2010-2012 – pracowal jako stazysta we Lwowskim narodowym uniwersytecie medycznym im Daniela Halickiego.

Z 2012 pracuje w Klinice stomatologicznej w Lwowie Stomatprofy

 

Udoskonalenia teoretyczne i praktyczne

2011

Kurs teoretyczny „Nowoczesne koncepcje przyspieszonej rehabilitacji implantow, plastyki kosci i tkanek miekkich” (Lwow, Ukraina)

Kurs praktyczny „Sterowana regeneracja kosci wokol implantow” (Lwow, Ukraina)

„Piata wschodnioeuropejska konferencja o problemach implantacji stomatologicznej” (Lwow, Ukraina)

2012

Kurs teoretyczny „Chirurgia sluzowa”

2013

„Szosta wschodnioeuropejska konferencja o problemach implantacji stomatologicznej” (Lwow, Ukraina)

Kurs teoretyczno-praktyczny „Techniki chirurgiczne podnoszenia zatok. Pytania i odpowiedzi" (Lwow, Ukraina)

V miedzynarodowy kongres stomatologiczny „Periodontologia kliniczna - spojrzenie w przyszlosc” (Kijow, Ukraina)

„Rehabilitacja stomatologiczna z implantologia” (Czerniowce, Ukraina)

Kurs teoretyczno-praktyczny „Podstawowy kurs z implantologii”

VIII Doroczne Sympozjum Implantacji Stomatologicznej „Jednorazowe techniki implantacji stomatologicznej” Czesc 2. (Kijow, Ukraina)

2014

Master class „Techniki chirurgiczne w chirurgii ultradzwiekowej i implantologii” (Kijow, Ukraina)