Дослідження підтвердило безпечність застосування анестезії з адреналіном у стоматологічних пацієнтів з серцевою недостатністю

Чи можливе проведення місцевого знеболення розчином з адреналіном для стоматологічного лікування дорослих пацієнтів з симптомами серцевої недостатності? Це питання спробувала з'ясувати група вчених з Бразилії.

В ході роботи 72 учасників методом випадкової вибірки розділили на дві групи: половині ввели анестезію з адреналіном, другій половині - без адреналіну. Автори не відзначили відмінностей в лікуванні і стані хворих обох груп, за винятком того, що учасники групи без адреналіну частіше відзначали больові відчуття в ході процедури.

«Використання місцевої анестезії розчином лідокаїну з адреналіном не становить загрози для хворих із серцевою недостатністю», - говорять учені.

Подвійне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження було проведено д-м Серхіо Куарежма з Кардіологічного інституту університету Сан-Паулу.

Питання застосування місцевого знеболювання з судинозвужувальним засобом залишається спірним через потенційні негативні серцево-судинні наслідки. Як відзначають дослідники, вони вперше вивчили застосування лідокаїну з або без адреналіну при знеболюванні стоматологічних хворих з діагностованою серцевою недостатністю.

В ході експерименту 72 учасникам призначили операцію з видалення зубів, або проведення реставрації зуба. Методом випадкової вибірки учасники потрапили в дві групи знеболювання: з і без додавання адреналіну до розчину лідокаїну.

Після введення анестезії у пацієнтів обох груп відзначалося істотне підвищення систолічного і діастолічного АТ. При цьому максимальна ЧСС істотно знизилася. Проте, в учасників груп дослідження не відзначалося суттєвих відмінностей в рівні АТ, ЧСС, аритмії. Єдине, учасники контрольної групи відзначили більш виражені болі.

Автори не виділили недоліків роботи, які могли б вплинути на підсумкові результати і прийшли до висновку, що застосування місцевої анестезії з адреналіном не викликає негативних наслідків з боку серцево-судинної системи.

«Хворі з серцевою недостатністю можуть переносити анестезію з адреналіном в ході стоматологічної процедури без ризику для здоров'я, при цьому переваги анестезії з адреналіном широко відомі», - пишуть автори.