CAD/CAM у стоматології

Протезування зубів на імплантах у Львові - стоматологічна клініка Стоматпрофі

Що означає CAD/CAM у стоматології? - Ця абревіатура містить у собі скорочені слова, які у перекладі означають СА“ комп'ютерні технології”; D - “проектування”; М - “виготовлення”. Терміни звучать англійською: Computer-Aided Design а також Computer-Aided Manufacture. Відповідно — комп'ютерні технології проектування та комп'ютерні технології виготовлення.

Оскільки усі види діяльності людини удосконалюються за допомогою комп'ютерної техніки, то процес креслення на дошці змінюється в об'ємне тривимірне зображення під різними кутами та ракурсами, що дозволяє не тільки точніше і швидше спроектувати модель, а й мінімізувати похибки як при кресленні, так і при виготовленні моделі. Якщо якась частина чи окремий елемент моделі не задовільняє, то система CAD дозволяє переглянути і змінити тільки необхідні її частинки, при залишенні потрібних сталих параметрів решти усього креслення моделі, яке залишиться незмінним. Крім того, проекцію моделі можна збільшити чи змінити її освітлення. Якщо робота над комп'ютерним проектом моделі (CAD) завершена і всі нюанси вдосконалені а розміри креслення набули остаточного значення, їх роздруковують, або надсилають як виробничі інструкції для подальшого використання (САМ) спеціальними машинами з використанням комп'ютерних технологій, які керують механізованими пристроями, виготовляючи ті чи іншу річ. Іншими словами, модель об'єкту креслиться і конструюється за допомогою комп'ютера (CAD), опрацьовується певною системою, подальші інструкції передаються іншому комп'ютеру, який, згідно проекту, керує виготовленням виробу. Така програма, не потребуючи великих затрат часу і зусиль, вже у клініці змоделює різного роду реставрації: вініри, мости, коронки, накладки, пломби...Вона містить анатомічну бібліотеку зубних моделей. Одна сесія дозволяє опрацювати і змоделювати до 16 зубів. Лише 5 етапів від початку моделювання, до виготовлення виробу. Існує можливість доповнити модель анатомічними особливостями, враховуючи не лише опрацьовані зуби, а й сусідні та антагоністи. Мінімізована товщина накладаючого матеріалу для точнішого результату. Можливість зміни положення камери. Присутнє автоматичне збереження і легке, доступне інтуїції керування процесом моделювання для полегшення роботи. Програма розрахована на різну складність і дозволяє враховувати індивідуальні особливості кожного пацієнта зокрема.