CAD/CAM w stomatologii

CAD/CAM w stomatologii

Co oznacza CAD/CAM w stomatologii? Jest to skrót, gdzie CA oznacza „technologie komputerowe”, D oznacza „projektowanie”, a M – „produkowanie”. W języku angielskim definicja brzmi jako „Computer-Aided Design”, a także „Computer-Aided Manufacture”. Co znaczy „komputerowe technologie projektowania” i „komputerowe technologie wytwarzania” odpowiednio.

Ponieważ człowiek polepsza wszystkie swoje działania za pomocą technologii komputerowych, proces rysowania na tablicy zmienia się w trójwymiarowy obraz, który można oglądać pod różnymi kątami, nie tylko w celu dokładniejszego i szybszego projektowania modelu, ale także pozwala na minimalizowanie błędów zarówno na rysunku, jak i podczas produkcji modelu. Jeśli jakakolwiek część lub pojedynczy element modelu nie jest spełniony, wtedy system CAD pozwala przeglądać i zmieniać tylko wymaganą część modelu, pozostawiając stałe parametry do całego rysunku modelu, który pozostanie niezmieniony. Ponadto rzut modelu można zwiększyć lub zmienić jego oświetlenie. Jeśli prace nad projektem modelu komputerowego (CAD) są zakończone, wszystkie niuanse są dopracowane, wymiary rysunków stały się ostateczne, wydrukowane lub wysłane jako instrukcje produkcyjne do późniejszego wykorzystania (CAM) przez specjalne maszyny za pomocą technologii komputerowych, którzy kontrolują mechanizowane urządzenia, produkując takie czy inne rzeczy. Innymi słowy, model obiektowy jest rysowany i konstruowany przy użyciu komputera (CAD), jest przetwarzany przez określony system, dalsze instrukcje są przekazywane do innego komputera, który zgodnie z projektem zarządza wytwarzaniem produktu. Ten program, niewymagający dużo czasu i wysiłku, już w klinice modeluje wszelkiego rodzaju uzupełnienia: licówki, mosty, korony, nakładki, wypełnienia ... Program zawiera anatomiczną bibliotekę modeli dentystycznych. Jedna sesja pozwala przetworzyć i stworzyć modele 16 zębów. Istnieje tylko 5 kroków od początku modelowania do wytworzenia produktu. Istnieje możliwość uzupełnienia modelu cechami anatomicznymi, biorąc pod uwagę nie tylko leczone zęby, ale także sąsiednie zęby i zęby antagonisty. Zmniejszona grubość materiału nakładki jest potrzebna dla uzyskania dokładniejszego wyniku. Jest możliwość zmiany pozycji kamery. Istnieje automatyczne przechowywanie i łatwa, intuicyjna kontrola procesu modelowania w celu ułatwienia obsługi programu. Został on zaprojektowany z myślą o różnym stopniu złożoności i umożliwia uwzględnienie indywidualnych cech każdego pacjenta.