Periodontologia we Lwowie. Profesjonalna higiena zębów i leczenie zapaleń dziąseł

Paradontoza – choroba, podczas której stan zapalny dziąseł przechodzi na inne tkanki przyzębia, wówczas niszcząc związki pomiędzy zębami a dziąsłami, co powoduje do rujnacji tkanki kostnej wyrostka zębodołowego i oziębienia.

Jest to powszechny problem dzisiaj. Badania pokazują, że prawie u każdej osoby w wieku powyżej 35 lat w taki czy inny sposób, są obserwowane podobne choroby, które mogą prowadzić do poruszających się zębów, a w przypadku braku leczenia – do ich utraty. Specyfika tej choroby polega na tym, że ona może przez długi czas się chować.
Głównym celem leczenia paradontozy jest stworzenie zdrowych przyrośniętych dziąseł, które służą podstawą dla konstrukcji ortopedycznych, implantacji stomatologicznej i własnych przyrodnich zębów. Istotne jest wykorzystywać nowoczesne metody profilaktyki i leczenia przyzębia. Umożliwi to wyleczenie choroby przyzębia na wczesnych etapach, zapobieganie występowaniu ciężkich postaci choroby, a także zapobiec pogorszeniu.

Periodontologia dzieli się na dwie części: terapeutyczna i chirurgiczną. We Lwowie ważniejszą rolę w leczeniu przyzębia ma chirurgiczna metoda, tak jak w większości przypadków tylko operacja jest w stanie wyeliminować zapalenie tkanek przyzębia oraz wspierać zawieszenie procesu destrukcji w kostce wyrostka zębodołowego. Dodatkowymi ustalającymi faktorami leczenia chirurgicznego są metody i środki lokalne i ogólne fizjoterapeutyczne, interwencji medycznej i ortopedycznej.

Dziś technologie chirurgicznego leczenia przyzębia we Lwowie są bardzo różne. Za główną w dziedzinie profilaktyki urażeń przyzębia można uważać korekcji jamy ustnej. Do profilaktyki wtórnej i trzeciorzędowej należy zamykanie recesji dziąseł, tworzenie objętości dziąseł, łyżeczkowanie dziąseł, plastyka miękkich tkanin oraz operacje likwidacji kieszeń przyzębia i korekcji defektów kości wyrostka zębodołowego. Dzięki chirurgicznemu leczeniu przyzębia we Lwowie można osiągnąć maksymalnej poprawy funkcjonalnego i strukturalnego stanu tkanek przyzębia. Ważne jest także poprawne okres najbardziej racjonalny rodzaj lub kombinacje wielu rodzajów zabiegów chirurgicznych. Ta informacja opiera się na odebrane dane.

Periodontologia estetyczna – to jedna z najważniejszych dziedzin w stomatologii estetycznej we Lwowie, która zajmuje się przede wszystkim problematyką „różowej estetyki”. Ona obejmuje też wydłużenie korony zęba, usunięcie recesji zębów, stworzenie pięknego konturu dziąseł w obszarze naturalnych zębów, koronek lub implantów. Wynik estetyczny osiąga się z pomocą współczesnych instrumentów chirurgicznych i lasera, w zależności od potrzeby i umiejętności lekarza periodontologii. Estetyczna periodontologia przewiduje ciasną współpracę z lekarzem ortopedom, która gwarantuje stabilność manipulacji.

Periodontologia terapeutyczna – to leczenie lekami w połączeniu ze środkami fizjoterapeutycznymi. Ona obejmuje prewencyjne, objawowe i podtrzymujące leczenie zapalenia dziąseł, które jest w stanie polepszyć tkankę wokół zębów.

Jaki jest cel tego leczenia? Większość bakterii, które mieszkają w jamie ustnej, są nieszkodliwe i my spokojnie współistniejemy. Nadmierna ilość mikroorganizmów może sprowokować choroby (zapalenie dziąseł). Celem zapobiegawczej terapii jest podtrzymanie normalnej mikroflory jamy ustnej. Podtrzymujące i objawowe leczenie jest potrzebne w przypadku kiedy zapalenie już aktywne i choroba jest w stanie remisji. W takim razie jest przewidziane wykorzystanie zwykłego żelu od zapalenia dziąseł, który ułatwia objawy choroby i niszczy patogeny.