Dudycz Olena

Higienistka stomatologiczna

2008 - ukonczyla kolegium medyczne "Monada"

2008-2019 - pracowala w centrum implantologii i protetyki "MM"

Z 2019 - pracuje w Klinice stomatologicznej w Lwowie Stomatprofy

 

Teoretyczne i praktyczne usprawnienia:

2009

IV Wschodnioeuropejska konferencja na temat implantacji zębów. Sympozjum higienistów stomatologicznych.

2011

XIII Światowy Kongres Międzynarodowej Akademii Periodontologii.

2013

VI Wschodnioeuropejska konferencja na temat implantacji zębów.

2015

III Ukraiński Kongres Stomatologiczny z udziałem międzynarodowym.

2019

Kurs teoretyczny i praktyczny "Higiena jako integralna część nowoczesnej praktyki dentystycznej".

Kurs teoretyczny i praktyczny "Higiena na implantach".