Ceny

Ceny

Główną kwestią zainteresowania każdego pacjenta, który zwrócił się do kliniki stomatologicznej, jest strona finansowa całego leczenia. Niestety, czasem się zdarza, że kiedy pacjent dowiaduje się o wartości usług, pacjent rezygnuje z leczenia, czasem odkłada go z nadzieją na lepsze czasy. W naszej klinice stosujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta, organizujemy konieczny proces leczenia, a także wybieramy metody i materiały, zgodnie z jego budżetem. Obiektywna polityka cenowa jest jedną z głównych zalet naszej klinice.

Od złożoności choroby i wymagań pacjenta zależy cena za wykonaną pracę, a także krony i implanty. Kierujemy się wyraźną pozycją, że nasza klinika stomatologiczna nie sprzedaje krony, implanty czy szelki, a sprzedaje jakościowe leczenie. Jak pokazuje praktyka, kompleksowe leczenie obejmuje szeroki zakres manipulacji diagnostycznych, które nasz zespół specjalistów analizuje, rozpisują problematykę i drogi jej rozwiązania, składają maksymalnie precyzyjny plan leczenia. Po zakończeniu leczenia opracowuje się roboczy plan rehabilitacji pacjenta, który obejmuje wiele następujących po sobie etapów.

Właśnie ta praca wymaga dużo czasu i profesjonalizmu. Tworząc „harmonogram” dla pacjenta, który zwrócił się do naszej kliniki, kierujemy się zasad, że głównym jego zadaniem jest nienabycie krony czy implanta, a odnowienie zdrowia i życia w całości.

Na koniec należy powiedzieć, że bez osiągnięcia komfortu stomatologicznego, leczenie będzie niewystarczającym. Specjaliści z naszej kliniki są przekonani, że dzisiaj wartość implanty czy szelek nie może być zmierzona cyframi, musi ona zależeć od ilości pracy i spędzonego czasu, który jest potrzebny dla całkowitej rehabilitacji pacjenta.

Dla nas duże znaczenie ma jakość naszych usług stomatologicznych, więc nasi pacjenci mogą być pewni najlepszych wyników naszego leczenia stomatologicznego.