Badanie stomatologiczne i pełna nowoczesna diagnostyka.

Badanie stomatologiczne i pełna nowoczesna diagnostyka.

Celem badania pacjenta, który przyszedł do kliniki, jest prawidłowe wyznaczenie diagnozy, co jest niezbędne dla jego skutecznego leczenia w przyszłości. Przed rozpoczęciem leczenia stomatolog powinien otrzymać maksymalną ilość informacji od pacjenty dla poprawnego planowania i przeprowadzenia leczenia. Chodzi o metody badania, które są dostępne w naszej klinice.

Rentgenografia patologii zębów, szczęk, innych kości twarzy, górnoszczękowych, zatok czołowych, stawu skroniowo-żuchwowego, gruczoł jamy ustnej jest ważna, bo jest głównym sposobem diagnostyki chorób. W naszej klinice robimy zdjęcia jak wnętrza jamy ustnej, tak i zewnętrzne. Na podstawie zdjęć rentgenowych można wyznaczyć stan tkanek kostnych, które otaczają ząb oraz obszaru kości szczękowo-twarzowej. W przypadku leczenia kilku zębów rentgenowskie obciążenia minimalizuje się, a dzięki panoramicznej rentgenografii – metody, z której pomocą można otrzymać na filmie obraz wszystkich zębów and tkanki kostnej. Jeszcze jedną metodą trójwymiarowego badania jamy ustnej, kości i tkanin miękkich jest nowoczesna tomografia komputerowa (TK) z wykorzystaniem promieni rentgenowskich. Promieniowanie przechodzi przez ciało pacjenta do specjalnego detektora. Z pomocą tego trzywymiarowego obrazu lekarz może z wysoką dokładnością wyznaczyć położenie, rozmiar i budowę różnych części organizmu. Dzięki czemu TK jest jednym z głównych instrumentów nowoczesnej diagnostyki w stomatologii.

Obowiązkową metodą badania w ortodoncji jest wykorzystanie analizy cefalometrycznej w celu diagnostyki i planowania leczenia. Cefalometria jest pomocniczym narzędziem dla ortodontów, ortopedów, chirurgom, którzy specjalizują się na operacjach szczękowo- twarzowych, implantacji oraz terapeutą w procesie lepszego poznania oczekiwań pacjentów. Na przykład, wiedząc o ograniczeniach i możliwościach leczenia ortodontycznego można konkretnie wyznaczać zadania, które powstają przed ortodontą w ciągu przygotowywania pacjenta do implantacji i następnego montowania protezy. Cefalometryczna metoda rozszerza ramki pojmowania problemów stomatologicznych, dzięki czemu specjaliści naszej kliniki mogą „widzieć” problem nie tylko na poziomie zębów i łuków zębowych, a także biorąc pod uwagę całą twarz. To pozwala zrozumieć, jakie zmianę mogą nadejść w ciągu leczenia.

Telerentgenografia (TRG) – to metoda badania rentgenowskiego, która stosuje się do badania konstrukcji twarzoczaszki, dalszej diagnozy i prognozy leczenia ortodontycznego, wykrywania zmian, które powstają pod czas leczenia. W projekcji bezpośredniej TRG pozwala wyznaczyć diagnozę anomalie systemu uzębienia. Na niej dobrze widać kości czaszki, a także kontury tkanek miękkich, co pozwala dokładni e zbadać ich związki. Oprócz ortodoncji, telerentgenografia stosuje się w chirurgii w celu diagnostyki złamań i pęknięć. Z pomocą otrzymanych zdjęć lekarz ma możliwość ujawnić asymetrie kości twarzy, procesy zapalne, a także złamania i przemieszczenia przegrody nosowej. TRG jest ważną częścią badania stomatologicznego, w którego rezultacie lekarz zmoże otrzymać diagnozę choroby i wyznaczyć plan leczenia.

We współczesnej stomatologii wykorzystuje się także fotografia cyfrowa. Zazwyczaj zestaw standardowy przewiduje zdjęcia diagnostyczne pośrednie na różnych etapach leczenia i końcowe. Zdjęcia diagnostyczne są kluczowymi, bo w dużym stopniu pomagają w leczeniu. Z ich pomocą wyznacza się przyszła forma zębów, ich kolor, podaje się do wyboru optymalna konstrukcja pod względem estetyki, ułatwia się interakcja w łańcuchu pacjent-lekarz-technik. Zdjęcia pośrednie zawierają naukową i statystyczną treść. To zależy od tego, gdzie oni się znajdują, czy na komputerze, czy w jego artykule w czasopiśmie. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach po rzetelnym badaniu, takie zdjęcia dają możliwość zobaczyć wszystkie wady, powstałe pod czas pracy, a także podpowiedzą jak ich rozwiązać. Zdjęcia końcowe są bardzo ważne, bo dają możliwość oceny wyniku leczenia.

Diagnostyka w artykulatorze stosowana jest w badaniu podstawowym pacjenta na etapach leczenia (podczas restauracji, protetyki, leczenia ortodontycznego). Artykulator – to urządzenia, które odzwierciedla ruchy dolnej szczęki. Taka analiza pozwoli lekarzowi analizować ruchy w stawach skroniowo-żuchwowych, przesunięcie główek stawów, rozważyć kontakty zgryzu, położenie szczęki w zwykłej okluzji, oraz w centralnej proporcji. Przy pomocy diagnostyki w artykulatorze, nasze lekarze ustalają zwykły zgryz pacjenta, klasyfikuję jego problemy zgryzu, co pozwoli wyznaczyć punktem wyjścia dla przyszłego leczenia. Wykorzystanie artykulatora pozwala śledzenie ruchów dolnej szczęki, a także zbadać centralny zgryz.

Aby dokładnie ocenić funkcje balansu ciała, wykonywane są posturalne (osteopatyczne) testy, co jest niezwykle ważne dla pacjentów z anomalią zębów. Celem badania całego ciała pacjenta jest obiektywizacja zmian postury po przeprowadzonym leczeniu.

Kinezjologiczny (mięśniowy) test – to jeden z podstawowych narzędzi medycyny, która pozwala z pomocą badania mięśni ocenić energię życiową organizmu i jego części. Dzięki temu testowi pacjent zaczyna rozumieć siebie, pojawia się możliwość wyboru: zostawić wszystko jak było albo zmienić własne życie na lepsze. Każdy jest wolny w wyborze swej ścieżki w życiu, tylko w przypadku świadomego wyboru.