Kondylografia

Kondylografia jest procesem diagnostycznym, który ma na celu fiksacje ruchów stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) stosując nowoczesne zasoby techniczne specjalnego aparatu, którego wyniki są rejestrowane w postaci cyfrowych wskaźników i wykresów. Ta diagnoza najdokładniej wyświetla zakres ruchu stawu i jego trajektorii, a także elementy stawu. Kondylograf pozwala na wykonanie wizualizacji w formacie elektronicznym 3D nagrań ruchów żuchwy. Dla wykonania tego badania stosuje się łuk twarzowy wiązany ze specjalnym sprzętem. Łuki twarzowe są umieszczane na głowie pacjenta, który wykonuje pewne ruchy szczęką. Technika komputerowa odbiera obrazy. Wtedy przy pomocy modelowania trójwymiarowego odbywa się dokładna graficzna reprodukcja ruchów żuchwy, głowy żuchwy i wszystkich elementów stawu skroniowo-żuchwowego.

Kondylografia służy do ustalenia wielu problemów dentystycznych:

  • jeśli specjalista podejrzewa dysfunkcje lub zaburzenia koordynacyjne stawu skroniowo-żuchwowego;
  • jeśli specjaliści potrzebują dokładnego zrozumienia pracy układu skroniowo-żuchwowe pacjenta;
  • jeśli pacjent ma skargi na chrupania przy maksymalnym otwarciu ust;
  • jeśli pacjent odczuwa dyskomfort w stawie skroniowo-żuchwowym i bóle nieznanego pochodzenia;
  • jeśli w znacznym stopniu występuje ścieranie zębów trzonowych;
  • jeśli kilka zębów z rzędu wyraźnie zmieniło swoją pozycję naturalną;
  • jeśli potrzebna jest diagnostyka przed ukształtowaniem prawidłowej pozycji, kształtu linii uśmiechu i uzębienia pacjenta;
  • jeśli żuchwa pacjenta zmieniła swoją pozycję naturalną z różnych powodów (takich jak utrata zęba);
  • jesli trzeba „zaprogramować robotę artykulatora”.

Po przetworzeniu danych układu szczękowo-zębowego pacjenta, przy pomocy nowoczesnej techniki, uzyskane za pomocą kondylografa, specjaliści opracowują szczegółowy plan przywracania i leczenia zgryza różnymi metodami, które są demonstrowane pacjentowi. Następnie biorąc pod uwagę wszystkie anatomiczne cechy układu żucia pacjenta, strukturę kości, twarzy, głowy, zgodnie z jego życzeniami, zespół dentystów rozpoczyna pracę nad harmonijnym funkcjonowaniem całego uzębienia.