Łuk twarzowy i artykulator. Zalety ich stosowania.

Łuk twarzowy i artykulator są urządzeniami, za pomocą których są minimalizowane, a czasem wyeliminowane, orientacyjne i okluzyjne błędy podczas zabiegów ortopedycznych. Zalety stosowania tych mechanizmów są oczywiste. Ponieważ łuk twarzowy przekazuje pozycję górnej szczęki w stosunku do SSŻ, a artykulator odtwarza ruchy dolnej szczęki, więc razem ten „zabawny zespół dentystyczny” pomaga w określeniu najlepszego miejsca do optymalnego rozmieszczenia protezy lub całej konstrukcji zębowej. Ważne jest wziąć pod uwagę wszystkie anatomiczne cechy kształtu koron i zębów, a także indywidualny zgryz każdego pacjenta.

Jeśli stosować łuk twarzowy i artykulator do produkcji jakiejkolwiek konstrukcji dentystycznej, będzie on jakościowa, komfortowa i wygodna. Zainstalowane konstrukcji lub protezy wtedy zajmuje mniej czasu, ponieważ nie trzeba dostosowywać protezy z powodu dokładnie i poprawnie wziętych pomiarów, co oznacza, że proces przyzwyczajenia stanie się krótszy. Ogromną zaletą korzystania z łuku twarzowego i artykulatora jest całkowita rekonstrukcja zgryzu pacjenta oraz naturalne, prawidłowe i estetyczne ustawienie zębów w stosunku do innych narządów twarzy (oczu, ust, nosa ...). Nie warto nie doceniać zalety korzystania z tych dwóch urządzeń w celu szybkiego powrotu funkcji skutecznego żucia pacjentowi. Nie chodzi tylko o żucie jedzenia, ale także o ścisłą poprawność ruchów żuchwy. Jeśli obciążenie aparatu żuchwowego jest prawidłowe, proteza, implant, uzupełnienie lub konstrukcja dentystyczna będzie nie tylko prawidłowo pełnić swoją funkcję, ale także będzie to robić lepiej (pod względem jakości) i dłużej (pod względem użytkowania).

Jeśli nie używasz łuku twarzy i artykulatora do celów diagnostycznych, istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowej interwencji ortopedycznej lub leczenia. W wyniku nie są wykluczony zmiany patologiczne w stawie skroniowo-żuchwowym. Mogą one powodować bóle głowy, artrozę, zapalenie stawów, dyskomfort podczas jedzenia i inne niepożądane zmiany. Dlatego współczesna ortopedia wykorzystuje wysokiej jakości narzędzia diagnostyczne, w tym łuk twarzowy i artykulator, w celu uzyskania dokładnych danych i najlepszych wyników.