Odcisk stomatologiczny

Odcisk stomatologiczny jest materiałem diagnostycznym (modelem) aparatu żuchwowego.

Do produkowania protezy dentystycznej niezbędny jest odcisk stomatologiczny. Nie można rozpocząć prace nad najmniejszą koroną, bez odcisku, który jest rodzajem materiału diagnostycznego, modelem. Jakościowo wykonany odcisk jest gwarancją jakości protezy lub całej konstrukcji uzębienia, udanego procesu technicznego produkowania dowolnej konstrukcji.

Rozdzielanie odcisków służy dalszemu celowi ich wykorzystania. Anatomiczny lub zorientowany odcisk jest wymagany w przypadku częściowej utraty zębów, niektórych wad koron lub protez, lub podczas leczenia ortopedycznego poprzez wytwarzanie ruchomych, lub podobnych do mostów konstrukcji uzębienia. Ten wydruk jest wykonywany za pomocą standardowej lub indywidualnej łyżki, gdy tkanki są w stanie spokoju.

Odciski funkcjonalne stosuje się w przypadkach klinicznych, jeśli konieczne jest ustalenie zgodności między tkankami znajdującymi się na granicy samej protezy i jej krawędzi. Odciski są wykonywane pojedynczą łyżką, przy użyciu niezbędnych próbek funkcjonalnych. Istnieją różne odciski funkcjonalne w odniesieniu do metody projektowania krawędzi odcisku. Odciski funkcjonalne także są podzielone w odniesieniu do stopnia odciskania. Są to: kompresyjny (kiedy pola protezy są ściśnięte za pomocą palców protetyka lub przy nacisku pacjenta) i rozładunkowy (który otrzymuje się przy minimalnym nacisku).

Kiedy są potrzebne dokładne dane o krawędzi dziąseł, w produkcji protez estetycznych stosuje się technikę podwójnego odcisku (masa dla jego przeprowadzenia dla najwyższej jakości powinna mieć fabryczną konfigurację). Podwójny odcisk wykonuje się etapami. Najpierw za pomocą większości masy bierze się poprzedni odcisk, a następnie za pomocą nowoczesnych mas sylikonowych, bierze się odcisk korekcyjne (lub ostateczny).