Kozak Siergiej

Asystent laboratorium rentgenowskiego.

W 2005 roku ukończył Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, specjalizacja asystent laboratorium rentgenowskiego.

Od 2005 pracuje w Klinice stomatologicznej w Lwowie Stomatprofy

 

Wdoskonalenia praktyczne i teoretyczne.

2009

3D komputerowa diagnostyka promieniowania  w stomatologii.

2010

Szkolenie z zakresu „Prace laboratoryjne”, specjalność asystent laboratorium rentgenowskiego.

2012

Tomografia przestrzenna w stomatologicznej praktyce ambulatoryjnej.

2013

Tomografia cyfrowa i filmowa w stomatologii współczesnej.